Omø Turen 30. September 2023 Foto: Eva Søndergaard Og Ole Bennike